Zpětná vazba z kroužků SVČ Lužánky - pracoviště Louka 2016/2017

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího anonymního dotazníku. Získaná data nám budou sloužit jako zpětná vazba pro zlepšování našich služeb SVČ Lužánky - pracoviště Louka.

Pokud jste navštěvovali více kroužků, moc prosíme, vyplňte dotazník pro každý kroužek zvlášť. Děkujeme a těšíme se v příštím školním roce, VAŠE LOUKA.

1 Napište prosím název kroužku, který jste Vy nebo Vaše dítě navštěvovali:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2 Jak jste byli spokojeni s náplní a činností kroužku? Hodnocení jako ve škole: 1 výborný, 5 nedostačující
Povinná odpověď

3 Bylo něco, co vám nevyhovovalo, s čím jste byli nespokojeni?

Zbývá 1500 znaků

4 Navrhujete nějaké zlepšení? Chcete něco vzkázat lektorovi/trenérovi?

Zbývá 1500 znaků

5 Jak jste byli spokojeni s lektorem? Čím víc hvězdiček, tím větší spokojenost.
Povinná odpověď

0/5

6 Jak se dozvídáte o akcích a důležitých informacích na Louce?
Povinná odpověď

7 Máte nějaké nápady, co na Louce chybí? (aktivita, kroužek, akce) Vylepšení zázemí, vybavení, vzkazy do kanceláře:

Zbývá 1500 znaků