DOTAZNÍK

Milé žákyně, milí žáci,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění didaktického testu, který je zaměřen na oblast finanční gramotnosti. Didaktický test je anonymní, získané odpovědi budou hromadně zpracovány a poslouží pouze pro účely mé diplomové práce.

Děkuji.


Spustit dotazník teď