Prieskum spokojnosti užívateľov Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci


Vážení užívateľ knižnice!


Odpovedaním na nižšie uvedené otázky nám pomôžte zhodnotiť súčasnú situáciu v regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci. Odpovede sa spracúvajú anonymne. Po ukončení štúdie sa na našej facebookovej stránke dozviete o súhrnných výsledkoch.

Ďakujeme za spoluprácu!

Spustiť dotazník