Zmena program Bc. ŠPP

Ahojte spolužiaci, tu Samuel Varga, ako člen rady študijného programu, Vás chcem poprosiť, ak máte pár minút, aby ste vyplnili nasledujúci dotazník, ktorý sa týka možnej zmeny odboru špeciálnej pedagogiky - bakalárskeho štúdia.

Zmena sa týka obsahu predmetov a obsahu štúdia. 

Toto je interný dotazník úrčený iba pre študentov špeciálnej pedagogiky na UK v Bratislave. 

idem riešim