ZVLÁDANIE STRESU POČAS KLINICKÝCH CVIČENÍ U ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA

Vážené kolegyne a kolegovia,

som Viktória Kanďarová študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a touto formou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce. Názov práce je “Zvládanie stresu počas klinických cvičení u študentov Ošetrovateľstva”. Cieľom dotazníka je zistiť mieru stresu a psychickej záťaže u Študentov Ošetrovateľstva počas štúdia. Dotazník je určený pre študentov ošetrovateľstva dennej formy bakalárskeho štúdia. Dotazník je anonymný, zaberie Vám približne 15 minút a informácie budú použité len na výskumné účely v mojej práci. Vopred ďakujem pekne za Vašu spoluprácu.

Spustiť dotazník