Faktory ovplyvňujúce výber štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo

Vážený respondent,

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, zameraného na faktory ovplyvňujúce výber štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo. Dotazník je dobrovoľný a anonymný, zvolenú odpoveď prosím zaškrtnite. Dotazník bude použitý výhradne pri vypracovaní mojej bakalárskej práce na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a bude mať dôverný charakter.

Ďakujem za ochotu a spoluprácu pri vyplnení dotazníka.                                 

Nina Švancárová

Spustiť dotazník