.

Závislost na sociálních sítích

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je tvůj věk?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Jaké je tvé pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
3

Kolik hodin denně trávíš na sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď
4

Které sociální sítě používáš nejčastěji? (vyberte všechny, které platí)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jak často kontroluješ sociální sítě bez konkrétního důvodu?

Vyberte jednu odpověď
6

Cítíš úzkost nebo nervozitu, když nemáš přístup k sociálním sítím?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak často jsi pozdě do noci vzhůru kvůli sociálním sítím?

Vyberte jednu odpověď
8

Přestal jsi někdy používat sociální sítě na určitou dobu (např. digitální detox)?

Vyberte jednu odpověď
9

Pokud ano, jaký byl hlavní důvod tohoto rozhodnutí?

Vyberte jednu odpověď
10

Jaké strategie používáš k omezení času stráveného na sociálních sítích? (vyber všechny, které platí)

Vyberte jednu nebo více odpovědí