Współpraca B+R z IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest wiodącą w kraju jednostką naukową prowadzącą interdyscyplinarne badania wyjaśniające mechanizmy oddziaływania środowiska na jakość życia człowieka i dobrostan zwierząt. Wyniki naszych badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, hodowli zwierząt i ryb, a także medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Współpracujemy zarówno z naukowcami w kraju, z zagranicy, jak i przedsiębiorcami. Oferujemy współpracę badawczo-rozwojową, przeprowadzanie analiz, ocenę ekspercką, a także realizację wspólnych projektów na rzecz innowacyjnej gospodarki, których rezultaty mogą przyczynić się do rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.By móc realizować powyższe działania i wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych potencjalnych odbiorców przystępujemy do inwestycji w postaci budowy nowej siedziby, dzięki czemu łatwiejszy będzie dostęp dla sfery gospodarki. Obiekt zostanie wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Paku Naukowo-Technologicznego, co pozwoli wpłynąć na rozwój współpracy pomiędzy Państwa przedsiębiorstwami a wyżej wymienionymi jednostkami.

Zwracamy się więc z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety (max.3 min.), która pozwoli uwzględnić w inwestycji Państwa potrzeby i oczekiwania.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła

Dyrektor Instytutu

1 CZY SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI PODEJMOWANIEM INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ?
Wymagana odpowiedź

2 JAKIEGO RODZAJU INNOWACJE CHCIELIBY PAŃSTWO WDROŻYĆ W SWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE?

3 CZY SŁYSZELI PAŃSTWO O MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI NAUKOWO - BADAWCZYMI?
Wymagana odpowiedź

4 CZY WSPÓŁPRACUJĄ JUŻ PAŃSTWO Z JEDNOSTKĄ NAUKOWO - BADAWCZĄ?

5 CZY BYLIBY PAŃSTWO ZAINTERESOWANI WSPÓŁPRACĄ Z INSTYTUTEM ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN (IRZiBŻ PAN) W OLSZTYNIE?
Wymagana odpowiedź

6 CZY PROWADZICIE LUB ZAMIERZACIE PAŃSTWO PROWADZIĆ PRACE BADAWCZO - ROZWOJOWE?
Wymagana odpowiedź

7 CZY POSIADACIE WŁASNE DZIAŁY BADAWCZO-ROZWOJOWE?

8 JEŚLI NIE TO DLACZEGO? (Jakie zauważacie Państwo najważniejsze bariery przy nawiązywaniu i realizowaniu współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi?)

9 JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA OCZEKIWALIBY PAŃSTWO OD IRZiBŻ PAN w OLSZTYNIE?

10 CZY ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO WŁĄCZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE KOMERCJALIZACJI WIEDZY/WDRAŻANIU BADAŃ NAUKOWYCH?

11 PROSZĘ WSKAZAĆ MOŻLIWE POTENCJALNE OBSZARY WSPÓŁPRACY (USŁUG) Z IRZIBŻ PAN
Wymagana odpowiedź

12 JAK CZĘSTO PRZEWIDUJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG INSTYTUTU?

13 WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Wymagana odpowiedź

14 BRANŻA
Wymagana odpowiedź

15 SIEDZIBA- WOJEWÓDZTWO
Wymagana odpowiedź

16 DANE KONTAKTOWE - OPCJONALNIE

Pozostało 1500 znaków