Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Pomôžte zlepšiť transparentnosť v Považskej. Vyjadrite svoj názor.

Zber odpovedí bol ukončený.

Transparency International tento rok zverejnilo hodnotenie otvorenosti samospráv. 

Mesto Považská Bystrica sa v porovnaní s rokom 2010 prepadlo o 42 miest v miere transparentosti. Pozreli sme sa preto detailnejšie na oblasti v ktorých sme "zlyhali" a urobili z nich dotazník. 

Pomôžte nám vybrať tie, ktoré Vám najviac chýbajú. Chceme počuť Váš názor. Povedzte nám, čo Vám najviac v informovanosti mesta chýba.

Vyberte si z informácie*, ktoré iné mestá zverejňujú a to naše nie.

Tie požiadavky, ktoré získajú najviac hlasov budeme tlmočiť mestu a budeme žiadať ich zapracovanie. 

Monika 

-------------------------------------------------------------

*Možnosti boli vybraté z dotazníka Transparency Intenrational Slovensko uverejneného na stránke: http://mesta2012.transparency.sk/sk/sets/mesta-2012/Povazska_Bystrica/info

Prístup k informáciam
Povinná odpoveď

Účasť verejnosti na rozhodovaní
Povinná odpoveď

Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
Povinná odpoveď

Predaj a prenájom majetku
Povinná odpoveď

Rozpočet
Povinná odpoveď

Dotácie a granty
Povinná odpoveď

Byty a sociálne zariadenia
Povinná odpoveď

Personálna politika
Povinná odpoveď

Etika a konflikt záujmov
Povinná odpoveď

Obecné podniky a investície
Povinná odpoveď

Územné plánovanie a stavebný úrad
Povinná odpoveď