Prevalence symptomatiky ADHD u vysokoškolských studentů

Vážené respondentky, vážení respondenti,

tento výzkum je součástí bakalářské práce Prevalence symptomatiky ADHD u vysokoškolských studentů, která se věnuje poruše pozornosti s hyperaktivitou (ADHD - attention deficit hyperactivity disorder). Konkrétně zkoumá výskyt příznaků tohoto syndromu u studentů vysokých škol.

Dotazník, který budete vyplňovat, obsahuje celkem x otázek a jejich vyplnění zabere přibližně x minut. Dotazník vyplňujte, pokud jste studentem vysoké školy.

Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná a z výzkumu můžete kdykoli odstoupit.

Přečtěte si pozorně každou z položek. Nejedná se o žádný test, neexistuje zde žádná správná ani špatná odpověď.

Na otázky, prosím, odpovídejte upřímně. Označte odpověď, která je nejbližší Vaší zkušenosti. Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi jsou považovány za důvěrné. Uchovávána budou pouze pod číselným kódem a v souladu s platným zákonem České republiky č. 101/2000 o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Informace, které získáme prostřednictvím dotazníků, budou použita výhradně pro vědecké účely.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za Vaší spolupráci a zapojení do studie!

Spuštěním dotazníku potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o cílech studie a měl/a jsem možnost ptát se na všechno, co mě v souvislosti s žádosti o vyplnění dotazníku zajímalo. Proto souhlasím s vyplněním dotazníku a následným anonymním zpracováním získaných dat.


kontaktní údaje:

Veronika Holá

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Studium humanitní vzdělanosti

(holaa.veronika@gmail.com)

vedoucí práce: Martina Sebalo Vňuková, M.Sc., Ph.D.

Spustit dotazník teď