.

Badanie Satysfakcji 2024

Twój głos się liczy!💪


Zapraszam Cię do wypełnienia ankiety, którą właśnie otworzyłeś/aś!

Twoje szczere odpowiedzi pomogą nam na drodze tworzenia z ADBL takiego miejsca pracy, do którego przychodzi się z przyjemnością - dlatego z góry dziękuję za Twoją otwartość i podzielenie się ze mną swoją perspektywą.

Ankieta zajmie Ci ok. 20 minut, jest w pełni anonimowa. Zapewniam Cię, że nikt poza mną nie będzie miał wglądu w jednostkowe odpowiedzi, które i tak NIE będą oznaczone numerem telefonu, imieniem ani stanowiskiem - będą w niej wyłącznie dane, które zechcesz mi podać, a dane które będziemy omawiać będą udostępniane sumarycznie.


Na kolejnych stronach wypisane są stwierdzenia - określ, proszę, w skali 1-5, w jakim stopniu się z nimi zgadzasz, niektóre pytania są otwarte - masz 500 znaków do wykorzystania na odpowiedź.


Pozdrawiam i bardzo liczę na Twoje szczere odpowiedzi 🤗

Karolina Królak

Zabezpieczony
logo
Pytania
1

Przyporządkowanie do Pionu

Wybierz jedną odpowiedź
2

Staż pracy

Wybierz jedną odpowiedź
3

Preferowana forma ankiety na przyszłość

Wybierz jedną odpowiedź
logo
Pytania
4

Ogólnie jestem usatysfakcjonowany pracą w ADBL

Wybierz jedną odpowiedź
5

Poleciłbym pracę w ADBL znajomym

Wybierz jedną odpowiedź
6

Musiałyby zaistnieć poważne powody, abym zrezygnował z pracy w ADBL

Wybierz jedną odpowiedź
7

Firma zachęca mnie do codziennego wykonywania mojej pracy, najlepiej jak potrafię

Wybierz jedną odpowiedź
8

W ADBL panuje szczera komunikacja pomiędzy pracownikami

Wybierz jedną odpowiedź
9

W ADBL efektywnie współpracujemy ze sobą

Wybierz jedną odpowiedź
logo
Pytania
10

Mój przełożony dostarcza mi jasne komunikaty odnośnie mojej pracy

Wybierz jedną odpowiedź
11

Mój przełożony zapewnia wszystkie narzędzia i udziela instrukcji do wykonywania mojej pracy

Wybierz jedną odpowiedź
12

Mój przełożony zachęca i motywuje mnie do wykonywania mojej pracy jak najlepiej

Wybierz jedną odpowiedź
13

Mój przełożony zapewnia mi możliwość swobodnego wyrażania opinii, nawet jeśli są one sprzeczne z jego zdaniem

Wybierz jedną odpowiedź
14

Jestem zadowolony z benefitów, jakie oferuje firma

Wybierz jedną odpowiedź
15

Chciałbym, aby firma oferowała dodatkowe benefity, takie jak:

Wypisz 3-5 przykładowych
16

Mój przełożony zauważa i docenia mój wkład oraz wysiłek w pracę

Wybierz jedną odpowiedź
17

Radzę sobie ze stresem, który jest związany z moją pracą

Wybierz jedną odpowiedź
18

W przypadku niesprawiedliwego traktowania w pracy, jestem pewien, że firma podjęłaby odpowiednie działania

Wybierz jedną odpowiedź
19

Każdy pracownik ADBL ma równe szanse na awans/możliwości rozwoju

Wybierz jedną odpowiedź
logo
Pytania
20

W ADBL panuje atmosfera otwartości i akceptacji różnic między ludźmi

Wybierz jedną odpowiedź
21

Uważam, że w ADBL przywiązuje się duże znaczenie do bezpieczeństwa w miejscu pracy

Wybierz jedną odpowiedź
22

Szybko inwestujemy w pomysły, które zapewniają sukces w naszej firmie

Wybierz jedną odpowiedź
23

Firmie udaje się zatrzymać ludzi, którzy są dla niej ważni

Wybierz jedną odpowiedź
24

Pozyskujemy do ADBL takich ludzi, którzy pomagają w realizacji naszych celów biznesowych

Wybierz jedną odpowiedź
25

Mam możliwość rozwoju w ADBL

Wybierz jedną odpowiedź
26

ADBL zapewnia możliwość rozwoju cennych umiejętności

Wybierz jedną odpowiedź
27

Mam poczucie, że moje opinie i pomysły się liczą

Wybierz jedną odpowiedź
28

Mogę testować nowe rozwiązania w pracy, nawet jeśli mogłyby okazać się nietrafione

Wybierz jedną odpowiedź
29

Jestem włączany w proces podejmowania decyzji, wpływających na moje zadania i projekty

Wybierz jedną odpowiedź
30

Moja praca jest dopasowana do moich umiejętności i doświadczenia

Wybierz jedną odpowiedź
31

Spełniam się w mojej pracy

Wybierz jedną odpowiedź
32

Wymień 3 elementy, które należałoby usprawnić, abyś czuł się lepiej w pracy

33

Opisz, co najbardziej lubisz w swojej pracy

34

Które procesy bądź procedury są nieefektywne i dlaczego?

35

Czy są jakieś kwestie, o których Zarząd nie wie, ale w Twojej ocenie powinien? Jakie?

36

Czy jest coś, co w Twojej ocenie poprawiło się od ostatniego Badania Satysfakcji?

37

Czy jest coś, co w Twojej ocenie pogorszyło się od ostatniego Badania Satysfakcji?

38

Jeśli masz jakieś spostrzeżenia, o które do tej pory nie padło pytanie, napisz śmiało:

logo
Pytania

W ADBL dbamy o to, aby Wartości, jakie wyznajemy były widoczne - oceń jak każda z Wartości jest dla Ciebie widoczna w codziennym działaniu:

39

Odpowiedzialność rozumiana jako: świadoma zgoda na wykonanie zadań prowadzących do celu wraz z pełnymi osobistymi konsekwencjami

Wybierz jedną odpowiedź
40

Uczciwość rozumiana jako przejrzysta współpraca ze szczerymi intencjami

Wybierz jedną odpowiedź
41

Rozwój rozumiany jako otwartość na ciągłe zmiany, poprzez rozwiązywanie nowych i truudnych sytuacji

Wybierz jedną odpowiedź
42

Szacunek rozumiany jako gotowość na uczenie się innych, czyli akceptacja ludzkiej różnorodności

Wybierz jedną odpowiedź
43

Zaufanie rozumiane jako dążenie do wspólnego celu we wzajemnej współpracy

Wybierz jedną odpowiedź
44

Jeśli chciałbyś dodać coś od siebie odnośnie Wartości - napisz poniżej

logo
Pytania

Oceń, w jakim stopniu poniższe opisy stylów zarządzania pasują do Twojego przełożonego - jeśli chciałbyś podzielić się, którego ze swoich przełożonych miałeś na myśli - napisz poniżej.

45

Partycypacyjny - traktuje zespół jako całość, a jego członków równo i sprawiedliwie. Angażuje pracowników w proces podejmowania decyzji, organizuje spotkania i słucha opinii pracowników wykorzystuje nowe pomysły i wdraża je w zycie

Wybierz jedną odpowiedź
46

Kształcący - daje pracownikom swobodę w planowaniu i organizowaniu zadań i zachęca do samodzielnego podejmowania decyzji. Tym samym pomaga pracownikkom odkryć ich mocne strony

Wybierz jedną odpowiedź
47

Dyrektywny - uważa, że lider jest najważniejszy i to jemu powinni podporządkować się inni. Oczekuje natychmiastowego podporządkowania się. Kontroluje i monitoruje wykonywanie zadań. Motywuje poprzez uświadamiannie negatywnych konsekwencji niepodporządkowania się

Wybierz jedną odpowiedź
48

Afiliacyjny - największą uwagę przykłada do utrzymania dobrych stosunków między współpracownikai. Najważniejsze dla niego jest stworzenie dobrej atmosfery i realizacja osobistych potrzeb pracowninków

Wybierz jedną odpowiedź
49

Wskazujący wzorce - ma bardzo wysokie oczekiwania wobec podwładnych i dba o utrzymanie wysokiego stopnia efektywności pracy, przy jednoczesnym, bardzo instruktazowym podejściu. Sposób wykonania zadania powinien być według niego zgodny z tym, jak widzi to przełożony.

Wybierz jedną odpowiedź
50

Wyznaczający kierunek - wskazuje jasną wizję i cele działania w dłuższym terminie, omawia z pracownikami ich rolę na drodze do celu, na bieżąco informuje pracowników o wszystskich sprawach, które mogą ich dotyczyć, ustanawia standardy w odniesieniu do szerszej wizji.

Wybierz jedną odpowiedź
51

Jeśli masz potrzebę podzielenia się, którego przełożonego dotyczyły odpowiedzi - napisz

Odpowiedź nie jest obowiązkowa
Bardzo dziękuję, za poświęcony czas i szczere odpowiedzi ☺ Sumaryczne wyniki będą komunikowane wkrótce.

Udostępnij ankietę i pomóż uzyskać więcej odpowiedzi...