.

Enquête over Contingente Waardering voor Cultureel Erfgoed

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe vaak bezoekt u cultureel erfgoed?

Geef aan hoe vaak u cultureel erfgoed bezoekt.
2

Hoe tevreden bent u met de beschikbare informatie over cultureel erfgoed?

Geef uw tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 10.
3

Wat is uw favoriete vorm van cultureel erfgoed?

Beschrijf uw favoriete vorm van cultureel erfgoed.
4

Hoe belangrijk vindt u het behoud van cultureel erfgoed?

Geef aan hoe belangrijk u het behoud van cultureel erfgoed vindt.
5

Wat inspireert u het meest aan cultureel erfgoed?

Geef aan wat u het meest inspireert aan cultureel erfgoed.
6

Hoe zou u cultureel erfgoed beter toegankelijk maken voor anderen?

Beschrijf hoe u cultureel erfgoed beter toegankelijk zou maken voor anderen.
7

Wat vindt u het meest waardevol aan cultureel erfgoed?

Geef aan wat u het meest waardevol vindt aan cultureel erfgoed.
8

Welk aspect van cultureel erfgoed zou u verder willen onderzoeken?

Geef aan welk aspect van cultureel erfgoed u verder zou willen onderzoeken.
9

Hoe zou u de betrokkenheid bij cultureel erfgoed kunnen vergroten?

Beschrijf hoe u de betrokkenheid bij cultureel erfgoed zou kunnen vergroten.
10

Wat zou u graag willen zien veranderen in de aanpak van cultureel erfgoed?

Geef aan wat u graag zou willen zien veranderen in de aanpak van cultureel erfgoed.