Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI OBČANŮ OBCE ŠARDICE

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená paní, vážený pane,

naším cílem je poskytovat kvalitní služby a tyto rozvíjet tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim požadavkům. K tomu však potřebujeme znát Vaše názory. Proto si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informací a zkušeností při komunikaci a vyřizování Vašich požadavků zaměstnanci Obecního úřadu, Základní školy TGM Šardice, Mateřské školy a Obecní školní jídelny Šardice prostřednictvím vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Vámi vyplněný dotazník bude sloužit k vyhodnocení kvality poskytovaných služeb a ke zlepšování naší práce.

Dotazník je možné vyplnit do 30. 10. 2020 on-line na https://www.sardice.cz/obecni-urad/dotazniky/

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a nezabere více jak 10 minut.

Mnohokrát děkujeme za Vaši zpětnou vazbu!

„PROJEKT OBEC PARŤÁKEM"

1 1. Obecní úřad Šardice - Zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlépe vystihuje Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci Obecního úřadu Šardice.
Povinná odpověď

Spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Nespokojen
nemohu posoudit
úroveň informovanosti (internet, facebook, mobilní rozhlas, hlášení rozhlasu)
úroveň dostupnosti informací (pokyny, formuláře, vyjádření)
srozumitelnost a přehlednost vydávaných informací/dokumentů
dosažitelnost zaměstnanců Obecního úřadu Šardice telefonem, e-mailem
způsob komunikace/jednání zaměstnanců Obecního úřadu Šardice
rychlost vyřízení Vašich požadavků (pružnost reakce)
dodržování termínů
odborný a profesionální přístup zaměstnanců Obecního úřadu Šardice
úroveň poskytnutých konzultací/vyjádření/stanovisek
celková kvalita a odborná úroveň poskytovaných služeb

V případě, že je Vaše hodnocení klasifikováno jako spíše nevyhovující nebo nevyhovující, prosíme Vás o zdůvodnění v následující části dotazníku. Pomůžete nám tím při realizaci nápravných a preventivních opatření.

2 2. Mateřská škola Šardice - zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlépe vystihuje Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci (vedení, pedagogové i ostatní zaměstnanci) MŠ Šardice.
Povinná odpověď

Spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Nespokojen
nemohu posoudit
úroveň informovanosti (internet, facebook)
úroveň dostupnosti informací (pokyny, formuláře, vyjádření)
srozumitelnost a přehlednost vydávaných informací/dokumentů
dosažitelnost zaměstnanců MŠ Šardice telefonem, e-mailem
způsob komunikace/jednání zaměstnanců MŠ Šardice
rychlost vyřízení Vašich požadavků (pružnost reakce)
dodržování termínů
odborný a profesionální přístup zaměstnanců MŠ Šardice
úroveň poskytnutých konzultací/vyjádření/stanovisek
celková kvalita a odborná úroveň poskytovaných služeb

V případě, že je Vaše hodnocení klasifikováno jako spíše nevyhovující nebo nevyhovující, prosíme Vás o zdůvodnění v následující části dotazníku. Pomůžete nám tím při realizaci nápravných a preventivních opatření.

3 3. Základní škola T. G. Masaryka Šardice - zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlépe vystihuje Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci (vedení, pedagogové i ostatní zaměstnanci) ZŠ T. G. Masaryka Šardice.
Povinná odpověď

Spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Nespokojen
nemohu posoudit
úroveň informovanosti (internet, facebook)
úroveň dostupnosti informací (pokyny, formuláře, vyjádření)
srozumitelnost a přehlednost vydávaných informací/dokumentů
dosažitelnost zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka Šardice telefonem, e-mailem
způsob komunikace/jednání zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka Šardice
rychlost vyřízení Vašich požadavků (pružnost reakce)
dodržování termínů
odborný a profesionální přístup zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka Šardice
úroveň poskytnutých konzultací/vyjádření/stanovisek
celková kvalita a odborná úroveň poskytovaných služeb

V případě, že je Vaše hodnocení klasifikováno jako spíše nevyhovující nebo nevyhovující, prosíme Vás o zdůvodnění v následující části dotazníku. Pomůžete nám tím při realizaci nápravných a preventivních opatření.

4 4. Školní jídelna Šardice - zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlépe vystihuje Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci Školní jídelny Šardice.
Povinná odpověď

Spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Nespokojen
nemohu posoudit
úroveň informovanosti (internet, facebook)
úroveň dostupnosti informací (pokyny, formuláře, vyjádření)
srozumitelnost a přehlednost vydávaných informací/dokumentů
dosažitelnost zaměstnanců Školní jídelny Šardice telefonem, e-mailem
způsob komunikace/jednání zaměstnanců Školní jídelny Šardice
rychlost vyřízení Vašich požadavků (pružnost reakce)
dodržování termínů
odborný a profesionální přístup zaměstnanců Školní jídelny Šardice
úroveň poskytnutých konzultací/vyjádření/stanovisek
celková kvalita a odborná úroveň poskytovaných služeb

V případě, že je Vaše hodnocení klasifikováno jako spíše nevyhovující nebo nevyhovující, prosíme Vás o zdůvodnění v následující části dotazníku. Pomůžete nám tím při realizaci nápravných a preventivních opatření.

5 5. Jak jste spokojen/a s kulturně společenským vyžitím v obci?
Povinná odpověď

6 6. Jak jste spokojen/a s činností spolků v obci s ohledem na děti?
Povinná odpověď

7 7. Kterých provozovaných aktivit pro děti si vážíte?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8 8. Jaké aktivity pro děti od obce byste uvítali?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

9 9. Jaké aktivity pro děti od školy byste uvítali?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 10. Jaké aktivity pro děti od školky byste uvítali?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

11 11. Jaké jiné aktivity pro děti byste uvítali?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků