.

Cvičení

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Měl/a jsi o cvičení zájem?

Vyberte jednu odpověď
2

Setkal/a ses už někdy ve škole s cvičením mimo hodiny tělesné výchovy?

Vyberte jednu odpověď
3

Má pro tebe cvičení v hodinách smysl?

Vyberte jednu odpověď
4

Chceš pokračovat ve cvičení mimo hodiny tělesné výchovy?

Vyberte jednu odpověď
5

Měl/a bys zájem cvičit mimo tělesnou výchovu i bez vlastnoručně vyrobené pomůcky?

Vyberte jednu odpověď
6

Měl/a bys zájem cvičit s pomůckou, kterou sis nevyrobil/a (tenisový míček, overball, ...)?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak ses cítil/a PŘED cvičením?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Jak ses cítil/a PO cvičení?

Vyberte jednu nebo více odpovědí