.

PAM Summit 2024

Drodzy Uczestnicy PAM Summit 2024,

prosimy o wskazanie na jaki cel charytatywny powinniśmy przeznaczyć kwotę 100 zł pochądzącą z Waszych biletów.


Dear PAM Summit 2024 Participants,

please indicate what charity we should allocate the PLN 100 from your ticket.

Zabezpieczony
1

Moje 100 zł chcę przeznaczyć na... I'd like to donate my 100 zł to...

Wybierz jedną odpowiedź