Geocaching = nový typ cestovního ruchu

Milá řešitelko, milý řešiteli,

jsem ráda, že ses rozhodl a spustil můj dotazník. Snažím se zjistit, jaké je podvědomí mezi lidmi o tomto relativně novém typu cestovního ruchu. Na základě odpovědí potřebuju vymyslet produkt, kterým bych geocaching obohatila a k tomu potřebuju znát Tvůj názor.

Byla bych ráda,kdyby sis našel (našla) chvilku na zodpovězení níže položených otázek.

Váš věk?
Povinná odpověď

Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
Povinná odpověď

Váš obor vzdělání?
Povinná odpověď

Věnujete se geocachingu?

Jak dlouho se věnujete geocachingu?
Povinná odpověď

Kdo je Váš spoluúčastník při geocachingu?
Povinná odpověď

Kolik lidí s Vámi nejčastěji hledá keše?
Povinná odpověď

Jak daleko jsou Vámi vybrané keše?
Povinná odpověď

Založili jste někdy svoji vlastní keš?
Povinná odpověď

Ovlivňuje výběr destinace pro dovolenou koncentrace keší na určitém místě?
Povinná odpověď

Navštívili jste někdy nějakou oblast pouze kvůli geocachingu?
Povinná odpověď

Pokud se v blízkosti keše nachází turistická zajímavost, navštívíte ji?
Povinná odpověď