.

Ankieta skierowana do rodziców zastępczych

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety. Dziękujemy

Zabezpieczony
1

Jakiego typu jest Państwa rodzina zastępcza?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jaki jest wiek dzieci, które znajdują się pod Państwa opieką?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
3

Jaka forma indywidualnego wsparcia dla dzieci byłaby Państwa zdaniem najbardziej wskazana?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
4

Jakiej diagnozy wymagałyby dzieci znajdujące się pod Państwa opieką?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
5

Jakie grupowe formy wsparcia byłyby odpowiednie dla dzieci znajdujących się pod Państwa opieką?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
6

Z jakich szkoleń skorzystaliby Państwo jako rodzice zastępczy?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Z jakiej grupowej formy wsparcia chcieliby Państwo skorzystać?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi