.

Rybolov na Slovensku

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je Váš približný vek ?

Vyberte jednu odpoveď
2

Kde najčastejšie lovíte ?

Vyberte jednu odpoveď
3

Ako ďaleko od domova bežne cestujete na rybačku?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Navštevujete aj zahraničné vody ?

Vyberte jednu odpoveď
5

Viete približne vyjadriť pomer návštev Zväzových a súkromných vôd ?

Vyplňte len v prípade, že navštevujete súkromné vody.
6

Čo najčastejsšie lovíte ?

Vyberte jednu odpoveď