Hoe vaak gaan jullie op vakantie

Geachte Heer / Mevrouw,


Wij zijn Karolinde van Oort en Gea van der Wal.

Wij moeten een opdracht voor Wiskunde maken en hierbij hebben wij het onderwerp vakantie gekozen. Hier hebben wij een hoofdvraag en 10 deelvragen mee bedacht. Deze moesten wij aan mensen stellen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze enquête voor ons zou willen invullen.

Dankuwel hiervoor.

Enquête starten