Powered by

Využití dat pro business

Dobrý den,

jsou data novodobé zlato? Máme v nich ukryté poklady?

Jak s daty nakládáte vy?

A jak s daty nakládají firmy, které už ty poklady objevily?


Pomozte nám zmapovat, jak se reálně u vás pracuje s daty, co vás nejvíce trápí, a my slibujeme, že skupina odborníků, které jsme za tímto účelem sezvali, se vám pokusí poradit, co dělat, abyste se v práci s daty posouvali tím správným směrem. 


Vyplnění dotazníku vám podle nás zabere cca 8 minut. Vyhodnocené odpovědi spolu s názory odborníků najdete ve druhém čísle časopisu CAFINews, které vyjde začátkem srpna.

Předem moc díky za pomoc.
Spustit dotazník teď