Význam dotací v mikroregionu Dolní Berounka

Vážení respondenti,  

přicházím za Vámi s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží jako podklad k mojí závěrečné bakalářské práci. Dotazník je zcela anonymní. Tématem mé bakalářské práce je: “Význam dotací pro rozvoj mikroregionu Dolní Berounka”. Dovoluji si Vás, občany mikroregionu Dolní Berounka požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Mikroregion Dolní Berounka obsahuje tento výčet obcí a měst: Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Všenory, Lety, Karlík, Karlštejn, Srbsko, Tetín, Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň. Dovoluji si Vás také poprosit o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění všech otázek, které obsahuje tento dotazník. Předem Vám moc děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. 

Studentka Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, oboru Rozvoj venkova ve směru veřejné správy. 

Jana Korytenská 

Spustit dotazník teď