.

Společenská odpovědnost Kongresového centra Praha

Dobrý den, jmenuji se Lucie Fašinová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia Vysoké školy ekonomie a managementu. Budu Vám moc vděčná za vyplnění krátkého dotazníků k mé bakalářské práci s názvem Společenská odpovědnost Kongresového centra Praha. Moc děkuji za Váš čas!

Zabezpečeno
1

Pojem CSR (společenská odpovědnost organizace):

Vyberte jednu odpověď
2

Téma společenské odpovědnosti organizací jako takové je pro mě důležité:

Vyberte jednu odpověď
3

KCP považuji za společensky odpovědnou organizaci:

Vyberte jednu odpověď
4

KCP se chová dostatečně společensky odpovědně v rámci ekonomického pilíře (např. protikorupční politika, dobré vztahy se zákazníky, dodavateli apod.):

Vyberte jednu odpověď
5

KCP se chová dostatečně společensky odpovědně v rámci sociálního pilíře (např. vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, rovné příležitosti, dobrovolnictví apod.):

Vyberte jednu odpověď
6

KCP se chová dostatečně společensky odpovědně v rámci environmentálního pilíře (třídění odpadu, úspora energie, úspora vody, omezování plastů, tisku apod.):

Vyberte jednu odpověď
7

Zapojuji se do společensky odpovědných aktivit KCP:

Vyberte jednu odpověď
8

O CSR aktivitách organizace KCP se obvykle dozvídám z/ze:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Při výběru zaměstnání je pro mě společenská odpovědnost dané firmy důležitým kritériem:

Vyberte jednu odpověď
10

Ve svém osobním životě se snažím jednat společensky odpovědně (např. pravidelně třídím odpad, často využívám MHD, snažím se neplýtvat potravinami apod.):

Vyberte jednu odpověď
11

Využívám pitnou vodu ze sodomatů, které jsou k dispozici v budově KCP:

Vyberte jednu odpověď
12

Pomoc v rámci očkovacího centra v KCP nebo pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům hodnotím jako:

Vyberte jednu odpověď
13

Pokud jste se účastnil/a pomoci v rámci výše zmíněného, změnilo to nějakým způsobem Vaše působení v KCP nebo Váš vztah ke KCP? Pokud ano, jak?

14

Jaká konkrétní společensky odpovědná aktivita nebo počin v rámci KCP Vás nejvíce oslovuje?

15

Jste:

Vyberte jednu odpověď
16

Je Vám:

Vyberte jednu odpověď
17

Vaše pracovní zařazení v KCP je:

Vyberte jednu odpověď
18

V KCP pracujete:

Vyberte jednu odpověď