Powered by

Pojištění autorizovaných osob

Dobrý den,

s ohledem na růst cen ve stavebnictví, průměrné výše vyplacené škody, ale také průměrných mezd máme pochybnosti o tom, zda je pro Vás současný základní limit pojistného plnění ve výši 250 tis. Kč dostačující a potřebujeme znát Váš názor. Proto jsme se rozhodli uspořádat anketu vztahující se k pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob, zejména k současnému limitu pojistného plnění.

Autorizované osoby vykonávající odbornou činnost ve výstavbě pouze jako zaměstnanci jsou „chráněny“ zákoníkem práce a odpovídají za jimi způsobenou škodu do výše max. 4,5násobku jejich hrubé mzdy nebo odměny. Ostatní odpovídají za škodu do její plné výše.

Vzhledem k tomu, že navýšení limitu pojistného plnění může znamenat zvýšení členského příspěvku (pojistné za základní limit pojistného plnění je hrazeno z členských příspěvků), potřebujeme znát vyjádření co největšího počtu autorizovaných osob, abychom mohli udělat správné rozhodnutí, které bude ve prospěch co nejvíce autorizovaných osob.

Dotazy Vám mohou zodpovědět zástupci pojišťovacího makléře Ing. Petra Bartoníčková (mobil: 728130266) nebo Mgr. Jakub Doležel (mobil: 725321530).

Váš názor je pro nás velmi důležitý.

Dotazník byl zpracován pojišťovací komisí ČKAIT. Prosíme Vás tedy o odpověď na několik dotazů:

Spustit dotazník teď