"Świadomość dotycząca cyberprzestępczości"

Dzień dobry,

Jako studentki wydziału prawa na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie - serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej ankiecie, która służy ocenie świadomości dotyczącej cyberprzestępczości.

Pozyskane w badaniu odpowiedzi posłużą jako baza do stworzenia raportu badawczego, którego celem jest zaliczenie przedmiotu ,,Metodyka studiowania i prowadzenia badań".


Ankieta jest krótka i całkowicie anonimowa, a udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celach naukowych.

Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami.

Rozpocznij ankietę teraz