ANKIETA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Szanowny Czytelniku! Bardzo proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu otrzymanie odpowiedzi na nurtujące, nas Bibliotekarzy, pytania. Dzięki nim możemy ulepszyć naszą pracę w Bibliotece.

Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie Czytelni Zbiorów Teologii Pastoralnej KUL w obecnej jej formie?
Wymagana odpowiedź

Czy odpowiadają Panu/Pani godziny otwarcia Czytelni?
Wymagana odpowiedź

Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić w funkcjonowaniu Czytelni?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jak ocenia Pan/Pani pracę Bibliotekarza?
Wymagana odpowiedź

Jak często korzysta Pan/Pani ze strony internetowej Czytelni?
Wymagana odpowiedź

Która z funkcji znajdujących się na stronie internetowej Czytelni jest najbardziej przydatna? (wypełnij w przypadku gdy korzystasz ze wspomnianej strony)

Pozostało 1500 znaków

Jak często, przy wyszukiwaniu literatury, korzysta Pan/Pani z pomocy Bibliotekarza?
Wymagana odpowiedź

Czy gdyby zostało zorganizowane szkolenie, w zakresie różnych sposobów wyszukiwania literatury oraz funkcjonowania samej Czytelni, wziąłby Pan/Pani w nim udział?
Wymagana odpowiedź

Czy gromadzony księgozbiór spełnia Pana/Pani oczekiwania naukowe?
Wymagana odpowiedź