Obľúbenosti jednotlivých predmetov na odbore diplomovaný fyzioterapeut v I. ročníku

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník