Problematika očkovania zdravotníckych pracovníkov vo vybraných zdravotníckych zariadeniach

Vážené kolegyne/kolegovia,

    dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý pozostáva z 17 otázok a je zameraná na problematiku očkovania zdravotníckych pracovníkov.

        Uvedený dotazník je súčasťou mojej rigoróznej práce s názvom - ,,Problematika očkovania zdravotníckych pracovníkov vo vybraných zdravotníckych zariadeniachˮ .

        Výsledky budú použité v praktickej časti tejto rigoróznej práce.

Ďakujem za Vašu ochotu a čas


Spustiť dotazník