.

Den otevřených dveří + Family Day

Účelem dotazníkového šetření je získání zpětné vazby od zaměstnanců, jak jste byli spokojeni s organizací obou akcí a máte-li nějaké návrhy na zlepšení či změnu.

Secured
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
1

Je podle vás akce Den otevřených dveří něco, čím se cementárna může a měla by se prezentovat veřejnosti pravidelně?

vyberte pouze jednu možnost
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
2

Jaké jsou podle vás hlavní skupiny, pro které bychom měli Den otevřených dveří organizovat?

Select one or more answers
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
3

Chtěli bychom od vás získat hodnocení některých věcí a míst z posledního Dne otevřených dveří.

Hodnocení jako ve škole
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
4

Zde můžete k akci DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ uvést případné další postřehy nebo připomínky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
5

Ještě pár dotazů k Family Day - HOLEŠOVSKÁ REGATA. Hodí se podle Vás takováto akce jako forma Family Day, tedy Dne pro zaměstnance?

vyberte jednu možnost
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
6

Pokud by se firma rozhodla pro stejný model i příští rok, tedy jednodenní vstupenka na festival se zázemím a občerstvením na místě, zúčastnili byste se?

vyberte jednu možnost
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
7

Zajištění autobusové dopravy na takovou akci je podle Vás:

vybere jednu možnost
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
8

Naši Cement VIP zónu, její umístění a možnost zdarma občerstvení hodnotíte jak?

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + FAMILY DAY
9

K akci Family Day můžete uvést své další náměty/připomínky: