Literatura okupacyjna

Literatura czasu wojny - składa się na nią wiele gatunków: wspomnienia, listy, powieść, pamiętniki, opowiadania, reportaż...

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoli mi na określenie odbioru czytelniczego literatury okupacyjnej. Ankiety są anonimowe, dlatego proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w mojej pracy magisterskiej.

Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu!

Czy czyta Pani/Pan literaturę okupacyjną? (Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest negatywna, proszę przejść do pyt. 5)
Wymagana odpowiedź

Z jakich powodów sięga Pani/Pan po książki tego gatunku?

Pozostało 250 znaków

Czy ma Pani/Pan swoje ulubione książki tego gatunku? Proszę podać tytuł(-y). (Jeśli nie ma Pani/Pan ulubionych, proszę napisać: nie mam)

Pozostało 1500 znaków

Które z wymienionych poniżej Pani/Pan czytał(a)?

Skąd najczęściej pozyskuje Pani/Pan książki?
Wymagana odpowiedź

Ile książek czyta Pani/Pan miesięcznie?
Wymagana odpowiedź

Proszę podać swoją płeć:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać swój wiek:
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź