Spokojenost pedagoga v mateřské škole

Dobrý den,

Prosím o vyplnění mého dotazníku na téma Postoj pedagoga k sobě samému a ke své profesi, jeho vyhodnocení bude součástí mé maturitní práce. Vyplnění je zcela anonymní. Předem všem děkuji za pomoc.

Převrátilová Martina 

Spustit dotazník teď