SIKKERHET - TRYGGHET - RISIKO

 Jeg ønsker å takke deg for at du tar deg tid til å delta i denne spørreundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i norske hotellers rutiner, systemer og opplæring innenfor krise- og risikohåndtering. I forbindelse med dette er vi særlig opptatt av å innhente dere ansattes perspektiver og erfaringer knyttet til krisehåndtering i hotellbransjen. Dine svar vil bli håndtert anonymt og med forsiktighet, og vil kun bli benyttet til forskningsformål i forbindelse med avsluttende bacheloroppgave på studieløpet "hotelledelse". Vi må i spørreundersøkelsens første del innhente navn på hotellet, som eneste ikke-anonymiserte faktor. Dette for å gis mulighet til å  utarbeide statistikk, og for å kunne måle eksempelvis ulikheter mellom kjede- og enkeltstående hotell. I oppgaven vil alle hoteller som deltar i undersøkelsen anonymiseres med et tall.

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2024 | Rapporter misbruk