Cursussen en opleidingen maximaal 2 dagen (Ontwikkelplan)

Beste collega's

Met deze enquête inventariseren we welke behoefte er is aan cursussen en korte opleidingen. Uitgangspunt is dat de cursussen en opleidingen in company gegeven worden.

De vraag vervangt niet de individuele behoefte vanuit de leergesprekken, en is aanvullend op wat er al vanuit de ontwikkelagenda wordt ingezet.

Succes met het invullen!


Enquête starten