.

Onderzoek ASS

Dit is een onderzoek naar de denkbeelden van ASS. Vul daarom deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk in. Er zijn geen correcte of foute antwoorden.

Secured
Onderzoek ASS
1

Bent u bekend met de term ASS (Autisme Spectrum Stoornis)?

Mocht u meer willen weten over ASS, ga dan naar de website van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) via de volgende link: 

https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/autisme-spectrum-stoornis-ass/

2

Hoe oud bent u?

3

Hoeveel weet u van ASS?

4

Kent u mensen in uw omgeving met ASS?

5

Welk beeld heeft u bij mensen met ASS

6

Denkt u anders over mensen met ASS dan over mensen zonder ASS?

7

Vindt u dat ASS een bepaalde uitstraling heeft?

8

Waarom denkt u dat?

9

Denkt u dat er verschil zit in de impressie van ASS wat betreft adolescenten (21-) en volwassenen (22+)?

10

Vindt u dat er meer aandacht moet komen voor het onderwerp ASS?