Integrace vozíčkářů

Milí vozíčkáři,

jsem studentem třetího ročníku Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala. Tento dotazník byl vytvořen proto, aby zjistil, jak probíhá integrace vozíčkářů. Na závěr bych chtěl poprosit o co největší upřímnost při vyplňování.

Děkuji za vyplnění, Petr Mazanec

Pohlaví
Povinná odpověď

Věk:
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

Vzdělání:
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

Datum vyplnění (den, měsíc, rok):
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

Jak byste hodnotil/a bezbariérovost ve městě, v němž žijete? (na stupnici od 1 do 5)
Povinná odpověď

Velmi dobré
Velmi špatné

V čem konkrétně by se podle Vás měla bezbariérovost ve městě kde žijete zlepšit?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Máte problémy s přístupem do veřejných budov? Pokud ano, uveďte příklad.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Byla Vám někdy nepřítomnost bezbariérového přístupu zábranou v návštěvě nějaké kulturní akce apod?
Povinná odpověď

Znesnadňují Vám bariéry dopravu v MHD?
Povinná odpověď

Myslíte si, že městské dopravní komunikace (nájezdy na chodnících atd.) jsou dostatečné přizpůsobené Vaším možnostem?
Povinná odpověď

Kterou fyzickou bariéru považujete za nejhůře překonatelnou?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Je Vaše obydlí přizpůsobené pro pohyb na vozíku? Pokud ano, jaké úpravy byly nutné k překonání Vašeho postižení?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Je dle Vašeho názoru veřejnost dostatečně ohleduplná k lidem pohybujícím se na vozíku? Pokud ne, v jaké oblasti by se mělo chování veřejnosti změnit?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Myslíte si, že máte jako tělesně postižený/á na vozíku dostatečnou možnost uplatnění na trhu práce?
Povinná odpověď

Jaký typ školy jste navštěvoval/a?
Povinná odpověď