Mimobiblické pramene o Ježišovi z Nazareta

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka,ktorý je potrebný k vypracovaniu mojej ročnikovej práce na tému:"Mimobiblické pramene o Ježišovi z Nazareta." Tento dotazník je anonymný.


Za vyplnenie vopred ďakujem - Dávid Nagy.

Spustiť dotazník