Názory občanov na fungovanie obecného úradu a okresného úradu ( korporácia výhod a nevýhod samosprávy a štátnej správy)

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník