Powered by

Monitoring programu „Demokracia a ľudské práva“

Nadácia otvorenej spoločnosti ako Správca programu „Demokracia a ľudské práva“ financovaný z finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 (ďalej len „program“ ) si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Po uzatvorení projektovej časti programu donorské krajiny vyhodnocujú dopady a vplyv programu. Tento dotazník mapuje spôsob, akým prispel program a všetky jeho súčasti, teda grantová podpora, doplnkové aktivity, aktivity na budovanie kapacít a aktivity realizované v spolupráci s bilaterálnym partnerom a Vami realizované aktivity a spolupráca s partnermi k zlepšeniu kapacít Vašej organizácie v monitorovaných oblastiach:

  • Manažment a riadenie organizácie
  • Finančná udržateľnosť
  • Zapájanie cieľových skupín a iných zúčastnených strán
  • Partnerstvá a publicita
  • Bilaterálna spolupráca s partnermi z donorských krajín

Prosím, uvádzajte odpovede s ohľadom na podporu zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 (EEA).

Pre vyplnenie dotazníka nie je potrebné sa registrovať a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 15 min.

Spustiť dotazník