Fytoterapia

Sme žiakmi Gymnázia v Kysuckom Novom Meste. Dovoľte aby sme Vás poprosili

o vyplnenie nasledovného dotazníka. Tento dotazník bol použitý len pre účely našej

ročníkovej práce, ktorej témou je Fytoterapia. Dotazník je anonymný a chceli by sme

pomocou neho zistiť, aké sú názory a informovať verejnosť v tejto oblasti. Za Váš čas venovaný našim dotazníkom, Vám úprimne ďakujeme.

Spustiť dotazník