Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov a ich saturácia v bežných školách

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník