Powered by

Průzkum názorů a potřeb veřejnosti týkající se sociální situace obyvatel městské části Praha-Suchdol

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá sociálními potřebami a sociálními službami.

Cílem dotazníku je zmapování sociální situace místních obyvatel, které může vést k rozvoji kvality života v naší městské části.

Tvorba dotazníku, jeho vyhodnocení a analýza získaných dat je součástí mé diplomové práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Výsledky průzkumu budou předány městské části Praha-Suchdol, která mi umožnila šíření dotazníků.

Děkuji Vám za spolupráci a za čas, který věnujete vyplnění dotazníku. Velmi si Vaší ochoty vážím. V případě jakýchkoliv dotazů, mě kontaktujte na jedné z níže uvedených adres.

Zuzana Kubátová, studentka HTF UK

zuzanakubatova@seznam.cz

Návazná 37, Praha-Suchdol, 165 00

Spustit dotazník