Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Průzkum názorů a potřeb veřejnosti týkající se sociální situace obyvatel městské části Praha-Suchdol

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá sociálními potřebami a sociálními službami.

Cílem dotazníku je zmapování sociální situace místních obyvatel, které může vést k rozvoji kvality života v naší městské části.

Tvorba dotazníku, jeho vyhodnocení a analýza získaných dat je součástí mé diplomové práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Výsledky průzkumu budou předány městské části Praha-Suchdol, která mi umožnila šíření dotazníků.

Děkuji Vám za spolupráci a za čas, který věnujete vyplnění dotazníku. Velmi si Vaší ochoty vážím. V případě jakýchkoliv dotazů, mě kontaktujte na jedné z níže uvedených adres.

Zuzana Kubátová, studentka HTF UK

zuzanakubatova@seznam.cz

Návazná 37, Praha-Suchdol, 165 00

1 Ohodnoťte aktuální spokojenost se svou životní situací.
Povinná odpověď

2 S jakými životními (sociálními) událostmi, problémy se Vy, případně Vám blízká osoba potýká?
Povinná odpověď

3 Na koho byste se především obrátil/a, kdybyste se dostal/a do tíživé životní situace, kterou nedokážete řešit svými silami?
Povinná odpověď

4 Co Vám nejvíce komplikuje život v lokalitě?
Povinná odpověď

5 Jak hodnotíte Vaši informovanost o sociálních službách dostupných v lokalitě či blízkém okolí?
Povinná odpověď

6 Znáte zařízení poskytující sociální služby v lokalitě - Horizont - centrum služeb pro seniory?
Povinná odpověď

7 Pokud zařízení poskytující sociální služby znáte, využíváte Vy nebo Vám blízká osoba tyto služby?

8 Využíváte Vy nebo Vám blízká osoba sociální služby mimo lokalitu MČ Praha-Suchdol?
Povinná odpověď

9 Jaké sociální služby byste v naší městské části uvítali?
Povinná odpověď

10 Závěrečná otázka: Pohlaví
Povinná odpověď

11 Závěrečná otázka: Věk
Povinná odpověď

12 Závěrečná otázka: Ekonomická aktivita
Povinná odpověď