.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony, az orvosi béremelés és a hálapénz kivezetésének hatásai az egészségügyi humán erőforrásra

Tisztelt Uram vagy Hölgyem, kérem, szánjon néhány percet az idejéből az alábbi kérdőív kitöltésére.

Biztosított
Az egészségügyi szolgálati jogviszony, az orvosi béremelés és a hálapénz kivezetésének hatásai az egészségügyi humán erőforrásra
1

Ön melyik korcsoporthoz tartozik

Válasszon egy választ
2

Mi az ön neme?

Válasszon egy választ
3

Életvitel szerűen hol él?

Válasszon egy választ
4

Mi az ön családi álapota

Válasszon egy választ
5

Melyik életkori kategóriába tartozik?

Válasszon egy választ
6

Hallott már az egészségügyi jogviszonyról?

Válasszon egy választ
7

Hallott már az orvosi béremelésről, a hálapénz kivezetéséről?

Válasszon egy választ
8

"Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy, további jogviszonyt, a munkáltató előzetes engedélyével létesíthet"

Válasszon egy választ
9

Az Eüsz.tv.4.§(5.)bekezdés szerint, az egészségügyi jogviszonyban dolgozó személy a szolgálati jogviszony keretein belül nem nyújthat egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek ugyanazon betegség tekintetében 30 napon belül egészségügyi szolgáltatást nyújtott. Ez megvalósul a gyakorlatban?

Válasszon egy választ
10

A szabadságtervre vonatkozó szabály, miszerint a tárgyévi szabadságterv szerint, a tárgy évben kell a szabadságokat kivenni. Ez így helyes?

Válasszon egy választ
11

Az egészségügyi tv.7§(4.)bekezdése szerint az egészségügyi jogviszonyban álló személy minősítését, teljesítményét értékeljék. Mérhetőségi javaslat alapján történjen a bérezés. Jelenleg így-e történik?

Válasszon egy választ
12

Az egészségügyi dolgozók, egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok szerinti illetményre illetve illetmény pótlékra jogosultak. Megvalósul-e a gyakorlatban?

Válasszon egy választ
13

Kategorizált illetmény elszámolás illetve illetmény pótlék elszámolás megtörténik?

Válasszon egy választ
14

Az egészségügyi szolgáltató jogviszonyban dolgozó fizetési fokozatán belül illetményre a munkáltató minőségének eredményének alapján tesz javaslatot. Ez kellően motiválja a munkavállalót?

15

A teljesítménymérések, minősítések mérhetően javítják a teljesítményt?

Válasszon egy választ
16

A kialakított bértábla a szociális dolgozókat is érinti. Ön szerint ez helyes?

Válasszon egy választ
17

Az Eüsz. tv.14.§5.bekezdés szerint "A munkáltatónál vezetett alapnyilvántartásába betekinteni illetve adatott átvenni feladatok ellátása céljából"-szükséges?

Válasszon egy választ
18

Az Eüsz. tv.17.§ szerint "A kormány felhatalmazást kap a szociális ágazat béremelésére." Ez megvalósult és meghozta a kívánt eredményt?

Válasszon egy választ
19

Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés módosult. A közalkalmazotti jogviszony 2021 jan. 1-ével megszűnt. Helyébe a szolgálati jogviszony lép. Eredményes volt az átalakulás?

Válasszon egy választ
20

Javult a foglalkoztatottság az egészségügyben a munkaszerződés módosításának hatására?

Válasszon egy választ
21

Az orvosok béremelésének mértéke megfelelő volt ahhoz, hogy ki tudják eredményesen vezetni a hálapénzt?

Válasszon egy választ
22

Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv. Az egészségügyi tevékenység ellátása során elfogadható juttatásokra vonatkozó szabályok meghozták a kívánt eredményt?

Válasszon egy választ
23

Az egészségügyi szolgáltatás ellátás nyújtása alatt vagy azt követően semmilyen pénzbeni, gazdasági vagy természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesül a dolgozó. Visszafogta-e a hálapénz elfogadását az egészségügyi rendszerből?

Válasszon egy választ
24

Az egészségügyi dolgozó szolgáltatásnyújtás követően egy alkalommal elfogadhat ajándéktárgyat, ami a minimálbér 5%-át nem haladta meg. Mi a véleménye?

Válasszon egy választ
25

Az elfogadható ajándéktárgy folyamatos benn tartózkodás mellett kéthavonta egy alkalommal fogadható el. Megvalósítható ez a gyakorlatban?

Válasszon egy választ
26

A személyi adóról szóló 1995.évi CXVII.tv. módosítása, miszerint nem adómentes a magánszemélyek által, hálapénz címen megnevezett vagyoni érték. Ön ezt tudja?

Válasszon egy választ
27

Megvalósult az orvosi béremeléssel a hálapénz kivezetése?

Válasszon egy választ
28

Megszűnt az egészségügyi dolgozók elvándorlása a béremelések hatására?

Válasszon egy választ
29

Az orvosok béremelésének köszönhetően teljesen megszűnt a hálapénz az egészségügyi rendszerben? Sikeres volt a hálapénz kivezetése?

Válasszon egy választ
30

Javult az egészségügyi ellátás színvonala a béremelések hatására, teljesítményösztönzéssel?

Válasszon egy választ
31

Csökkent az egészségügyi dolgozói hiány az egészségügyi rendszerben a béremelések hatására?

Válasszon egy választ
Az egészségügyi szolgálati jogviszony, az orvosi béremelés és a hálapénz kivezetésének hatásai az egészségügyi humán erőforrásra