Powered by

Modernizacja placu św. Herberta na osiedlu Witosa


Jesteś mieszkańcem osiedla Witosa? Włącz się w dyskusję jak powinien wyglądać plac św. Herberta. Prezydent Miasta uruchomił konsultacje w tej sprawie. Ankieta jest pierwszym etapem konsultacji, więcej informacji o nich znajdziesz tutaj: katowice.eu/konsultacje.


Ankieta ma na celu zebranie jak największej liczby pomysłów mieszkańców na zagospodarowanie tej przestrzeni, następnie wspólnie się zastanowimy, które pomysły da się wdrożyć.

Ankieta jest aktywna do 28 kwietnia.


Rozpocznij ankietę teraz