Ginekolożki do współpracy z Miejscem dla kobiet po gwałcie

Fundacja Feminoteka, od 18 lat pomagająca kobietom po doświadczeniu przemocy, zwłaszcza seksualnej, uruchamia w Warszawie pierwsze centrum kryzysowe dla kobiet po doświadczeniu gwałtu.


Chcemy, żeby kobiety z Warszawy i okolic miały miejsce, w którym dostaną pełną i kompleksową opiekę - od pomocy medycznej, poprzez zbieranie dowodów, wsparcie prawne, opiekę psychologiczną, po asystę. Chcemy, żeby ta opieka była zgodna z potrzebami i życzeniami kobiet, spełniała najnowsze standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), i była zapewniana przez odpowiednio przeszkolone osoby.


Dlatego zapraszamy ginekolożki do współpracy z nami!


Do obowiązków ginekolożek będzie należało objęcie naszych klientek opieką medyczną i, jeżeli będą sobie tego życzyły, zebranie ewentualnych dowodów do postępowania karnego, zgodnie z nowymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.


Warunki zatrudnienia: 

-  godziny i dni dyżurów zostaną ustalone indywidualnie, 

- wynagrodzenie: 300 złotych brutto za godzinę pracy. Forma współpracy do uzgodnienia, możliwa jest umowa o pracę, umowa-zlecenie, b2b, 

-   zapewniamy szkolenie w zakresie najnowszych standardów WHO dotyczących postępowania z osobami pokrzywdzonymi przemocą seksualną,

- praca stacjonarna w Warszawie.


Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do wypełnienia naszej ankiety 

Rozpocznij ankietę teraz