Postoj spoločnosti k seniorom - ageizmus

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho anonymného dotazníka ohľadom postoja spoločnosti k seniorom (60 rokov a viac).


Predmet nášho skúmania je primárne ageizmus t.j., stereotypizácia a diskriminácia seniorov.


Vopred ďakujeme za Váš čas, spoluprácu a úprimnosť ! 

Spustiť dotazník