LETNÁ BRIGÁDA V JAF HOLZ

Milí kolegovia, informačný dotazník k letnej brigáde slúži ako prehľad zaradenia brigádnikov na jednotlivé oddelenia tak, aby sa zabránilo duplicite pracovných činností a prispelo k efektivite letnej brigády. 

Spustiť dotazník