UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego i społecznego Miasta i Gminy Sztum.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum

Jest mi niezmierne miło zaprosić Państwa do współpracy przy diagnozie kapitału kulturowego i społecznego Miasta i Gminy Sztum. W badaniach wspiera Nas Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016. Badania prowadzone są w okresie od 24.03. do 30.04. 2016. Państwa zaangażowanie w wypełnienie ankiety umożliwi Nam zebranie opinii nt. SZTUMSKIEJ KULTURY oraz oferty Sztumskiego Centrum Kultury. Pomysły i rekomendacje pomogą w przyszłości Sztumskiemu Centrum Kultury na organizowanie SZTUMSKIEJ KULTURY na jeszcze lepszym poziomie.

Na zlecenie Sztumskiego Centrum Kultury badania prowadzi firma SUDOŁ COOPERATION | Dominik Sudoł. Ankieta ma charakter anonimowy. Pytania w kwestionariuszu mają charakter pytań zamkniętych i otwartych. Prosimy o wybór odpowiedzi lub krótkie wypowiedzi pisemne. Udzielane przez Państwa informacje nie będą poddawane ocenie, a każda odpowiedź wniesie wartościowy wkład w przeprowadzenie diagnozy.

Prosimy o szczere odpowiedzi. Dziękuję za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

Prawdą jest, że TWÓJ głos się LICZY! Udoskonalaj SZTUMSKĄ KULTURĘ!

Z poważaniem i kulturalnymi pozdrowieniami

Adam Karaś

Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury

1. Czy wg Pana/Pani oferta Sztumskiego Centrum Kultury jest atrakcyjna? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

2. Z jaką częstotliwością korzysta Pan/Pani z oferty Sztumskiego Centrum Kultury (oferta Sztumskiego Centrum Kultury to: stałe warsztaty, Kino, świetlice wiejskie, Biblioteka, wystawy, imprezy plenerowe)? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

3. Czy lubi Pan/Pani korzystać z oferty Sztumskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Biblioteki, Kina? • Bardzo lubię korzystać z oferty SCK. Co ma na to wpływ? • Nie lubię korzystać z oferty SCK. Co ma na to wpływ? Proszę napisać krótką odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

4. Z jakiego typu wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum najchętniej Pan/Pani korzysta? Można wybrać/podkreślić więcej niż jedną odpowiedź
Wymagana odpowiedź

5. Jak ocenia Pan/Pani poziom usług kulturalnych Sztumskiego Centrum Kultury? Proszę podkreślić jedną odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

6. Jakiego typu działań kulturalnych brakuje na terenie Miasta i Gminy Sztum? Można wybrać/podkreślić więcej niż jedną odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

7. Jakie wydarzenie kulturalne (jednorazowo lub cyklicznie) przy wsparciu Sztumskiego Centrum Kultury mógłby Pan/Pani zorganizować osobiście na terenie Miasta i Gminy Sztum? Można wybrać/podkreślić więcej niż jedną odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

8. Wg Pana/Pani trzy najważniejsze wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w Sztumie w 2015 roku, to? Proszę napisać krótką odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

9.1 Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury kulturalnej zarządzanej przez Sztumskie Centrum Kultury- siedziba SCK w Sztumie?
Wymagana odpowiedź

9.2 Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury kulturalnej zarządzanej przez Sztumskie Centrum Kultury- Kino-Teatr POWIŚLE?
Wymagana odpowiedź

9.3 Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury kulturalnej zarządzanej przez Sztumskie Centrum Kultury- Biblioteka Sztumskiego Centrum Kultury?
Wymagana odpowiedź

9.4 Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury kulturalnej zarządzanej przez Sztumskie Centrum Kultury-Świetlice wiejskie w sołectwach?
Wymagana odpowiedź

10. 1 Jak ocenia Pan/Pani portale internetowe (www.scksztum.pl; www.kinosztum.pl; www.bibliotekasztum.pl) zarządzane przez Sztumskie Centrum Kultury- treść merytoryczna i aktualizacja treści?
Wymagana odpowiedź

10. 2 Jak ocenia Pan/Pani portale internetowe (www.scksztum.pl; www.kinosztum.pl; www.bibliotekasztum.pl) zarządzane przez Sztumskie Centrum Kultury- grafika?
Wymagana odpowiedź

10. 3 Jak ocenia Pan/Pani portale internetowe (www.scksztum.pl; www.kinosztum.pl; www.bibliotekasztum.pl) zarządzane przez Sztumskie Centrum Kultury- czytelność/przejrzystość?
Wymagana odpowiedź

10. 4 Jak ocenia Pan/Pani portale internetowe (www.scksztum.pl; www.kinosztum.pl; www.bibliotekasztum.pl) zarządzane przez Sztumskie Centrum Kultury- funkcjonalność, w tym dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych?
Wymagana odpowiedź

11. Jakie zmiany proponuje Pan/Pani wprowadzić na portalach (www.scksztum.pl; www.kinosztum.pl; www.bibliotekasztum.pl)? Proszę podać krótką odpowiedź.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

12. Gdyby istniała taka możliwość, to za jakie działania kulturalne prowadzone dotychczas przez SCK przyznałby Pan/Pani tej instytucji wyróżnienie? Proszę podać krótką odpowiedź. Proszę podać przykład i uzasadnienie.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

13. Gdyby istniała taka możliwość, to za jakie działania kulturalne prowadzone dotychczas przez SCK przyznałby Pan /Pani tej instytucji antywyróżnienie kulturalne? Proszę podać krótka odpowiedź. Proszę podać przykład i uzasadnienie.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

14. O wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Sztumskie Centrum Kultury najczęściej dowiaduję się z:
Wymagana odpowiedź

15. Jakie widzi Pan/Pani zalety działań prowadzonych przez SCK, świetlice wiejskie, Bibliotekę? Proszę wymienić 3 zalety.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

16. Ile pieniędzy (orientacyjnie) miesięcznie w budżecie domowym przeznacza Pani /Pan na zakup dóbr kultury (książka, udział w zajęciach artystycznych, płyty z muzyką i filmem, udział w koncercie, wyjazd do kina, teatru, opery itp.)?
Wymagana odpowiedź

17. Co usprawniłby Pan/Pani w ofercie, działalności Sztumskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Biblioteki, Kina? Proszę podać 3 przykłady.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

18. Posiada Pan/Pani czas wolny, odrobinę pieniędzy i grupę przyjaciół, jakie wydarzanie kulturalne organizujecie na terenie Miasta i Gminy Sztum? Na czym by polegało to wydarzenie? Jak by było zorganizowane? Proszę je krótko opisać.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Metryczka - wiek
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź