Vývin a vplyv umelej inteligencie na ľudstvo

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník