Wiedza na temat zanieczyszczeń powietrza

Witam!

Jestem studentką wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przygotowałam ankietę, której celem jest ocena wiedzy mieszkańców Krakowa na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na układ oddechowy. Ankieta ma charakter anonimowy, a zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do napisania pracy magisterskiej.

Proszę o uczciwe i rzetelne odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

1 Płeć:
Wymagana odpowiedź

2 Wiek:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

3 Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

4 Czy jest Pan/Pani osobą zamieszkującą Kraków na stałe?
Wymagana odpowiedź

5 Czy monitoruje Pan/Pani stan zanieczyszczenia powietrza w Krakowie? Jeśli TAK to proszę napisać w jaki sposób.
Wymagana odpowiedź

6 Czy chroni Pan/Pani swoje drogi oddechowe przed zanieczyszczonym powietrzem? Jeśli TAK to proszę napisać w jaki sposób, jeśli NIE, proszę przejść do pytania nr 8.
Wymagana odpowiedź

7 Jak często stosuje Pan/Pani swoją metodę ochrony dróg oddechowych?

8 Jaka jednostka chorobowa, według Pana/Pani, jest najczęstszym skutkiem oddychania zanieczyszczonym powietrzem? (maksymalnie można zaznaczyć 3 odpowiedzi).
Wymagana odpowiedź

9 Czy według Pana/Pani fizjoterapia może pomóc w leczeniu chorób układu oddechowego? Jeśli TAK to proszę napisać w jaki sposób lub jakimi metodami.
Wymagana odpowiedź

10 Jakie działania, według Pana/Pani, można podjąć w celu zapobiegania chorobom układu oddechowego? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
Wymagana odpowiedź

11 Jakie badanie specjalistyczne, według Pana/Pani, najtrafniej określa stan układu oddechowego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

12 Czy kiedykolwiek badał Pan/Pani swój układ oddechowy? Jeśli TAK, proszę napisać jak dawno i jaką metodą.
Wymagana odpowiedź

13 Czy ktoś z Pana/Pani rodziny zmaga/ł się z jakąkolwiek chorobą płuc? Jeśli TAK, proszę napisać jaka to choroba.
Wymagana odpowiedź

14 Skąd czerpie Pan/Pani informacje na temat chorób płuc? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).
Wymagana odpowiedź