.

úzkosti a deprese

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik ti je let?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolikrát jste se s lidmi trpícími úzkostí setkal?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak často se cítíte podrážděně nebo snadno rozrušeně?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak často pociťujete fyzické příznaky úzkosti, jako je bušení srdce, pocení nebo třes?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často máte pocity viny nebo si vyčítáte věci, které jste udělali nebo neudělali?

Vyberte jednu odpověď
6

Jak dlouho trvají vaše úzkostné nebo depresivní pocity?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak tyto pocity ovlivňují váš každodenní život a schopnost vykonávat běžné činnosti?

Vyberte jednu odpověď