Anonymný prieskum motivácie zamestnanca

Dobrý deň prajem,


Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník bude slúžiť ako primárny zdroj údajov pre vypracovanie analytickej časti bakalárskej práce, ktorej cieľom je zhodnotiť problematiku pracovnej motivácie v konkrétnej inštitúcii. Budem Vám veľmi vďačný za čas, ktorý venujete vypísaniu tohto anonymného dotazníka. 

Spustiť dotazník